Možná si to neuvědomujete, ale lidé s diabetem 2. typu jsou ohroženi rozvojem srdečně-cévních (tzv. kardiovaskulárních) onemocnění více než ostatní. Pacienti s diabetem jsou vystaveni dokonce dvakrát až šestkrát vyššímu riziku úmrtí na srdečně-cévní onemocnění než osoby, které diabetem netrpí. S infarktem tak mají lidé s diabetem zkušenosti 3x častěji než ostatní, s mrtvicí dokonce 4x častěji. Pravděpodobnost, že člověka s diabetem 2. typu postihne srdeční infarkt, je stejná jako u kardiaka, který již jeden infarkt prodělal.

Základem prevence je dozvědět se o diabetu 2. typu a srdečně-cévních onemocněních co nejvíc a pochopit, jak spolu mohou tyto nemoci souviset. Díky tomu se o sebe budete umět dobře starat a budete mít situaci pod kontrolou. O svém aktuálním zdravotním stavu souvisejícím s diabetem byste měli hovořit s vaším diabetologem, který individuálně posoudí riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. V případě, že u vás bude toto riziko zvýšené, může vám předepsat účinnou léčbu, která zároveň s úpravou hladiny cukru v krvi přispěje ke snížení pravděpodobnosti srdečně-cévních onemocnění.

Klikněte na rizikový faktor a dozvíte se víc.

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

Vysoký krevní tlak může znamenat vyšší zátěž pro srdce a cévy. Pokud jsou cévy zúžené z důvodu ukládání tukových částic, může dojít snáze k jejich prasknutí nebo k uvolnění krevní sraženiny do oběhu.

ZVÝŠENÝ CHOLESTEROL

Spolu se zvýšenou hladinou cholesterolu roste i riziko tvorby tukových částic v tepnách.

OBEZITA

Obezita je rizikovým faktorem vysokého krevního tlaku a zvýšeného cholesterolu. Riziko se přitom zvyšuje úměrně se zvyšujícím se BMI.

KOUŘENÍ

Kouření může ničit stěny tepen a usnadňovat tak tvorbu tukových částic. Cigarety navíc obsahují mnoho látek, které zvyšují krevní tlak a snižují množství kyslíku v krvi. Srdce tak musí pracovat více.

Při rozhovoru s odborníkem myslete na to, že diabetes 2. typu je jen jedním z rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění. Mezi další patří mimo jiné vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, obezita, nedostatek fyzické aktivity a kouření. Právě vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol mohou zvýšit ukládání tukových částic v cévách a přispívat tak k dalšímu zužování. U diabetiků přitom při výskytu většího počtu rizikových faktorů (např. diabetu společně se zvýšenou hladinou cholesterolu) nedochází ke sčítání rizika, ale k jeho násobení! Proto je důležité s diabetologem konzultovat i tyto oblasti zdraví.

zlomenné sdrce

Ať vám cukrovka nezlomí srdce

Jak souvisí diabetes se srdečně-cévními onemocněními a proč riziko jejich vzniku zvyšuje? Diabetes 2. typu způsobuje vysokou hladinu krevního cukru, která může poškozovat stěny cév. Kvůli tomuto poškození se v cévách ukládají tukové částice, cévy se zužují a snižuje se v nich průtok krve. Vysoká hladina cukru v krvi může být také příčinou tvorby krevních sraženin. Lidé s diabetem 2. typu přitom mají vysoké riziko srdečně-cévních onemocnění i v případě, že mají hladinu krevního cukru pod kontrolou. Mnoho pacientů s diabetem si ale to, že je ohroženo více srdečním infarktem a mozkovou mrtvicí, neuvědomuje. Zeptejte se svého diabetologa, jak můžete pravděpodobnost těchto onemocnění snížit vhodnou léčbou a více ovlivnit vlastním životním stylem.Pacienti s diabetem mají zvýšené riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice i onemocnění tepen v nohou, které znamená zhoršené prokrvení dolních končetin.Video s pacientem

VIDEO

Staňte se naším fanouškem na www.facebook.com/nebudkardiak